Wegens het coronavirus en de maatregelen die nog steeds van kracht zijn, zullen we dit jaar de ringen bestellen op een andere manier organiseren. Onze voorzitter zal de formulieren voor het lidgeld 2021 en voor het bestellen van ringen aan jullie bezorgen. Als je om een of andere reden de formilieren niet hebt gekregen kun je deze hier downloaden en invullen. 

Let er wel op dat het lidgeld moet betaald zijn voor er ringen kunnen besteld worden.

Deze formulieren moet ingevuld worden en binnengebracht worden op het adres, De Rennen 40, 2370 Arendonk voor 15 juni 2021.

Er kunnen 2 keer ringen besteld worden zonder dat er extra kosten moeten betaald worden.

In juni en tijdens de jaarlijkse tentoonstelling in november

als er ringen besteld moeten worden op andere datum zal er een meerkost aangerekend worden van 11€ voor transport en verzekering

Voor meer informatie of vragen kun je steeds terecht bij onze voorzitter Rob Van Beers, GSM: 0497/651703

met vriendelijke groeten

Het bestuur.

ringen bestellen 2021

dit formulier kun je hier downloaden en afdrukken.

lidgeld 2021

Dit formulier kun je hier downloaden en afdrukken.